MasterCast 125MF

Akrilik Dispersiyon Esaslı, Sıva ve Șaplar için Aderans ve Geçirimsizlik Artırıcı Katkı Malzemesi

Tanımı
MasterCast 125MF, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve șaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.

Uygulama Alanları

 • İç-dıș mekanlarda, düșey ve yatay uygulamalarda,
 • Harç, sıva ve șaplarda,
 • Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır.

Özellikleri ve Yararları
 • Güçlü ve kalıcı bir bağ olușturur.
 • Mükemmel aderans ve geçirimsizlik sağlar.
 • Su, yağ ve tuz çözeltilerine karșı dayanımı artırır.
 • Donma-çözülme döngüsüne dayanıklılığı artırır.
 • Eğilmedeki çekme dayanımını artırarak geniș alanlarda gerilmeleri azaltır.
 • Azalan büzülme ile çatlaksız sertleșme sağlar.
 • Sabunlașmaya karșı direnç sağlar, korozyona sebep olan katkıları içermez.

 • MasterCast 125MF Teknik Bilgi Dosyası