Geri Dolgu

Geri Dolgu

Yer altı yapılarında geri dolgu (backfill)
Geri dolgu (maden alımından dolayı oluşan yeraltı boşluklarının geri doldurulması işlemi) birçok yeraltı madencilik işlemlerinde gereklidir. Yeraltı maden operasyonlarından kaynaklanan geri dolgu işlemi, verimli madencilik operasyonları için zorunlu bir hale gelmeye başladı. Geri dolum işleminin optimizasyonu üretimde, madende ve su geri kazanımında iyileşmeye yol açmıştır. Konu ile ilgili operasyonel zorluklar kimyasal ürünler sayesinde çözümlenebilir.
Kullanılan geri dolgunun türü, mineralojiye ve jeoteknik sebeplere bağlıdır. Master Builders Solutions düşük maliyetlerde ve azaltılmış risklerde sürdürülebilir geri dolum operasyonlarını yürütmek ve maden firmalarının sorunlarını çözmesine yardım etmek için mineraloji ve kimya uzmanlığıyla madencilik anlayışını birleştirir. 

İlgili Çözümler