Deniz Yapıları

Deniz Yapıları

Beton, uzun bir süre suya maruz kaldıktan sonra, tahrip edici bir eleman olabilir. BASF’den Master Builders Solutions ürünleri tuzlu sudan dolayı korozyona, ekstrem hava koşullarına ve sürekli dalga basıncına maruz kalacak iskeleler, barınak kenar yapıları, barajlar, batardolar, köprü ayakları ve dalga kıranlar gibi deniz yapıları için yenileme çözümlerine hitap eder.

Aşındırıcı unsurlara karşı koyabilen katkılar
Su altı koşullarında beton dökümü için, Master Builders Solutions markasının özel anti erozyon katkı maddesi ,su içerisindeki yaşamın çevresel etkilerini minimize etmeye yardım ederken, istenilen güç ve dayanıma ulaşabilmek için betonu yapışkan ve akışkan tutar. Bunun yanında, BASF her zaman su yalıtımı hususuna da değinmiştir. Hızlı, güvenilir, hesaplı katkı maddeleri çözümleri, klorür sızmasına ve sert hava koşullarına karşı korunan su sızdırmaz, geçirimsiz betonu oluşturmak için korozyon inhibitörlerini ve su geçirmez sistemlerini birleştirir.

İnşaat sırasındaki dikkatli değerlendirme yapının ömrünü uzatma konusunda çatlakları, sızıntıları ve yıpranmaları sınırlandırır. Yüksek kalitedeki çözümlere olan bağlılığımız ve sürekli araştırmalarımız, yeni katkı ürünlerinin ve sistemlerinin geliştirilmesi, müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla örtüşen dünya çapındaki yapılara değer katar.

Bakım çözümleri
Zaman içerisinde korozyon atakları deniz yapıları için önemli bir problem haline gelir. Sert çevresel etkilere, su sızmasına yıllarca maruz kalmak ve klorürlerin, sülfatların ve donma-çözülmelerin zararlı etkileri ile deniz suyundaki yosunlaşmanın neden olduğu aşınma ve deniz trafiği etkisi betonarme deniz yapılarında korozyonunun en önemli sebeplerindendir.

BASF'nin Master Builders Solutions markası, en agresif ortamdaki betonun yaşam süresini uzatmak için gerekli hemen hemen her türlü bakım ve koruma çözümünü tedarik eder. Bunlara pazar öncüsü, hızla kuruyan beton tamir harçları, deniz yapıları için ideal olan test edilmiş ve denenmiş katodik koruma ürünleri için gerekli çatlak tamiri dahildir.

İlgili Çözümler