Tünel Açma Endüstrisi

Tünel Açma Endüstrisi

BASF altında Master Builders Solutions markası, tünel açma endüstrisinde müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanmış ürün çözümlerinin öncü tedarikçisidir. 100 yıldan fazla tecrübeyle birlikte, getirdiğimiz yenilikler bugünün ölçütleri haline gelmişlerdir. Fikirleri olağandışı yaratıcılıklara dönüştürerek yaşadığımız dünyada müşterilerimizin projelerine yenilikler katmasına yardımcı oluruz.
Zemin Destek (tahkimat)
Yaratıcı zemin destek çözümleri
Tünel açmalarda tahkimat için püskürtme beton yaygın olarak kullanılmaktadır. BASF altında Master Builders Solutions markası, belirli proje ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış yaratıcı ve ekonomik ürün çözümleri ve konusunda uzman teknik servis sunmaktadır. Bu çözümler çalışma ortamını geliştirir, sağlık ve çevresel riskleri azaltırlar.
BASF Master Builders Solutions tünel projelerinin her aşamasında tünel tasarımcılarına, müteahhitlere ve proje müdürlerine destek sağlar. Geniş bilgi birikimimiz uygun püskürtme beton sistemlerinin seçiminde yardımcı olmanın yanısıra tünel açmanın tahkimat sorunlarını çözmede de destek verir.
Zemin sağlamlaştırma
Hızlı zemin sağlamlaştırma çözümleri
MasterRoc ürün çözümlerinin bir parçası olarak, BASF’den Master Builders Solutions markası yüksek performanslı zemin sağlamlaştırma ürünleri ve sistem çözümleri sunar.
Yer altında inşaat sırasındaki beklenmedik su sızıntısı ve kötü zemin koşulları maliyetleri artırır ve çevre üzerinde negatif etki yaratabilir. Bu risklere karşı hareket etmek için zemin sağlamlaştırmaya ekonomik bir yaklaşım da zemini stabilize etmek ve su sızmasını önlemek için yüzün ilerisine önceden enjeksiyon yapmaktır.
TBM
Toptan çözüm yaklaşımı müşterilerin TBM ihtiyaçlarını optimize eder.
BASF’nın Master Builders Solutions markası TBM tünel profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamada çığır açmıştır. Toptan çözüm yaklaşımımız özellikle zorlu zemin koşullarında TBM’in verimliliğini ve performansını artırarak bu zorlu yer altı sektöründe yeni boyutlar getirmiştir.
İster yumuşak zemin kaplama metodunu uygulasın isterse de açık sert kaya metodunu TBM tünellerinin ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılamak için en geniş ürün ve servis yelpazesini sunmaktayız. Projenin başlangıcından itibaren dahil olmalarıyla, uluslararası yerleşik olan tünel açma uzmanlarımız ilk itimden itibaren en başarılı ürün sistemlerini sağlamak ve TBM ilerleme oranını maksimize etmek için bütün ilgili şahıslarla çalışırlar.
TBM
Su yalıtımı
Püskürtülerek uygulanan su yalıtım membranları
Tünellerin 100 yıl ya da daha fazla servis ömürleri olabilir. Yapının bütünlüğünü artırmak ve suyun uzun dönemli hasarlarından korumak tünel açma endüstrisinin temel faktörüdür.
Endüstrinin talebine karşılık olarak, BASF mükemmel birleşme özellikleri gösteren yaratıcı püskürtme ile uygulanan su yalıtım membranlarını geliştirdi. Bu membranlar potansiyel suyollarını elimine ederek su sızma riskini azaltarak inşaatı tesis ederler. Dünya çapında pek çok yeni inşa edilmiş tünellerde ve rehabilitasyon projelerinde kullanılmıştır.
Bu membranları kullanarak, kaçınılmaz rehabilitasyonlar ve sızıntı onarımları diğer su yalıtım teknolojilerine kıyasla çok daha kolaydır. Başka bir avantajı ise diğer su yalıtım sistemleri ile uyumluluğunun yanı sıra rehabilitasyon projelerindeki çok yönlülüğü ve ekonomikliğidir.

İlgili Çözümler