MasterBrace LAM

MasterBrace FRP (Lifli Poilimer) Sistemi İçinde Yer Alan, Ön Üretimli, Karbon Lifli Polimer Plaka

Tanımı
MasterBrace LAM sistemi, betonarme, çelik ve ahşap elemanların eğilme dayanımlarını ve rijitliğini artırmak amacı ile kullanılan, ön üretimli, karbon lifli polimer plaka (laminant) malzemelerdir.

Kullanım Yerleri

 • Kirişlerin eğilme dayanımlarının artırılmasında,
 • Üzerine ağır yükler (makine, raf vb.) gelen döşemelerin eğilme dayanımlarının artırılmasında,
 • Fazla sehim yapan kiriş ve döşemelerin rijitliklerinin artırılmasında,
 • Üzerinde boşluklar açılan (tesisat kanalları, merdiven boşluğu vs.) döşemelerin kesit kayıplarının karşılanmasında,
 • Kullanım şekli ve servis yükleri değişen yapılarda, kiriş ve döşemelerin eğilmem kapasitelerinin artırılmasında,
 • Betonarme döşemelere monte edilmiş makinelerin neden olduğu titreşimlerden doğan gerilmelerin karşılanmasında kullanılır.

Avantajları
 • MasterBrace LAM sistemi, çelik veya betonarme sargı (mantolama) gibi geleneksel güçlendirme yöntemlerine göre çok daha kolay ve hızlı uygulanabilir.
 • Çok hafif oldukları için yapıya ilave yük getirmezler.
 • Güçlendirme uygulamalarında yapının boşaltılmasına gerek duyulmaz, kısmi düzenlemelerle bina-endüstriyel tesis servis verirken güçlendirme işlemlerine devam edilir.
 • Döşemelerde ve kirişlerde, yüksek elastisite modülleri sayesinde servis yükleri nedeniyle oluşan sehimleri azaltır.
 • Yük taşıma kapasitesi artışı sağlar. (Binanın kullanım amacının değişmesi sonucu oluşan yeni yüklemeler için)
 • Çok yüksek çekme dayanımlarına sahiptir. (Öngerilmeli beton endüstrisinde kullanılan çeliklerden bile daha fazla)

 • MasterBrace LAM Teknik Bilgi Dosyası